Waarom een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie?

Wat is het Bureau Krediet Registratie (BKR)

Op het moment dat u een aanvraag voor een krediet of een lening doet, wordt uw kredietaanvraag door uw geldverstrekker getoetst bij het BKR. Dit doet uw kredietverstrekker vooral om te kijken of u uw financiƫle verplichtingen kunt nakomen, en uw kredietaanvraag niet uw draagkracht te boven gaat.

Waar wordt naar gekeken door het BKR?

Met de toetsing wordt gekeken of u geregistreerd staat met uw huidige of reeds afgeloste leningen en het daarbij behorende aflossingsgedrag. Het BKR geeft informatie over eerder afgesloten kredieten, maar ook over mobiele-telefoon-abonnementen die de krediet-aanvrager is aangegaan. Naar aanleiding van deze informatie zal de geldverstrekker zich afvragen of het verantwoord is om u een lening te verschaffen, voor de geldverstrekker zelf, maar ook voor u.

Op deze manier worden risico's en problemen omtrent betalingen en kredieten beperkt en zoveel mogelijk voorkomen.

Registratie bij het BKR van een afgesloten kredietovereenkomst

Een kredietverstrekker die u een lening of krediet verschaft, zal dit bij het BKR melden. Het BKR verwerkt dit vervolgens in haar kredietinformatiesysteem. Op deze manier zullen naast probleemschuldsituaties dus ook de risico's en problemen omtrent betalingen en kredieten beperkt blijven en zoveel mogelijk voorkomen worden.

Naast aanmelding bij het BKR van de kredietovereenkomst heeft de kredietverstrekker ook een verplichting om een achterstallige of niet nagekomen betalingsverplichting (langer dan 70 dagen) te melden. Deze registratie helpt het BKR een duidelijker beeld te geven van de consument bij een volgende informatie-aanvraag, wat dus gevolgen kan hebben voor een eventuele nieuwe financieringsaanvraag.