Faillissementen en In curatele stelling

Faillissementen

De economische malaise zorgt voor faillissementen! Gaat het economisch minder in het land dan lopen vele ondernemingen het risico om failliet te worden verklaard. Zodra namelijk een onderneming of persoon de rekeningen niet meer kan betalen, dan heeft de schuldeiser het recht om daartoe het faillissement voor aan te vragen.

Faillissementen zijn dan ook voor de ondernemer een tragische ontwikkeling. Daarbij krijgt de ondernemer te maken met:

 • een in curatele stelling van de onderneming;
 • een bevriezing van tegoeden, eventueel ook eigen privé vermogen van de bestuurders;
 • het mogelijk doorwerken tijdens het faillissement om zo het laatste vermogen nog binnen te kunnen halen;
 • ontslag van medewerkers;
 • enzovoorts.

U ziet dat faillissementen een dramatische wending kunnen hebben voor de onderneming de bestuurders maar ook de werknemers.

Aanvraag faillissementen

Kan een natuurlijke persoonlijkheid of rechtspersoonlijkheid betalingen niet meer voldoen door een gebrek aan baten, dan kunnen schuldeisers faillissementen aanvragen. De schuldeisers willen namelijk van de schuldenaar een genoegdoening zien in de schade die de schuldeisers hebben geleden.

Verschillende partijen kunnen faillissementen aanvragen:

 • de schuldeisers, de onderneming heeft schulden bij leveranciers en kan de schuldeisers niet meer betalen;
 • de schuldenaar kan het eigen faillissement aanvragen;
 • de rechtbank Utrecht kan een faillissement aanvragen in opdracht van de belastingdienst, danwel indien daartoe andere rechtelijke redenen toe zijn;
 • het openbaar ministerie: er kan sprake zijn van een misdrijf gepleegd door de onderneming of de bestuurders daarvan.

Inschakeling bewindvoering

Zodra er een faillissement is aangevraagd bij de rechtbank dan wordt er een curator ingeschakeld. De curator is een natuurlijk persoon en wordt ingesteld om rechtshandelingen over te nemen van het bestuur van ondernemingen. Dit betekent dan ook dat de bestuurders van de onderneming geen toegang meer hebben tot het vermogen en de financiële middelen. De curator die de bewindvoering voert maakt de balans op van alle openstaande rekeningen, vermogen en baten. Op basis daarvan gaat de curator een verrekening opstellen zodoende dat de ieder een gelijk deel terug betaalt krijgt. Is de bewindvoering tot een succesvol einde gekomen dan kan de onderneming worden ontbonden.

Doorstart bij faillissementen

Een mogelijkheid bij faillissementen is dat de ondernemer in overleg gaat met de schuldeisers. Daartoe kan worden afgesproken om de vordering op de onderneming uit te stellen tot een later ogenblik, omdat de kansen voor de onderneming er nog zijn. Dit kan namelijk betekenen dat de schuldeisers meer terug zien van de vordering op een later moment, in plaats van dat het faillissement op dit moment wordt doorgezet. Zodoende kan de onderneming bij dreigend faillissement met de steun van de schuldeisers een doorstart maken om zo op den duur alle schulden te vereffenen.

Onbehoorlijk bestuur

U heeft een onderneming met zijn eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat de onderneming verantwoordelijk is voor het eigen presteren. Worden faillissementen aangevraagd voor ondernemingen met rechtspersoonlijkheid dan is het eigen vermogen van de bestuurders beschermd voor het faillissement.

Toch kan het zijn dat er onbehoorlijk bestuur is toegepast door het bestuur. Daarbij moet u denken aan:

 • zelf verrijking van de bestuurders ten nadele van de onderneming;
 • maar ook het doelbewust niet betalen van één specifieke of meerdere openstaande rekeningen.

Omdat het faillissement valt te verwijten aan de gedragingen van het bestuur oftewel is er sprake van onbehoorlijk bestuur. Dan vervalt de bescherming van het eigen vermogen van de bestuurders en kan dat vermogen gebruikt worden om de balans schulden en vermogen gelijk te trekken.