Hypotheekrente aftrek

Waarom hypotheekrenteaftrek is ingevoerd

Alweer ongeveer 40 jaar geleden, heeft het toenmalige kabinet de hypotheekrente aftrek ingevoerd. De belangrijkste reden achter deze invoering, was toen der tijd het stimuleren om een eigen woning te kopen. Iedere inwoner van Nederland moest de mogelijkheid kunnen hebben om een eigen woning te bezitten.

Een van de motieven om zoveel mogelijk eigen woning bezitters te krijgen, was de uitstraling van straten en buurten. De gedachte was immers, er wordt beter gezorgd voor een eigen woning, dan voor een gehuurde woning. Voor de invoer van hypotheekrente, waren slechts 30 % van de woningen eigendom van de bewoner.

Dit waren over het algemeen eigenaren met een bovenmodaal inkomen. Door de invoer van hypotheekrente, wilde de regering, dat ook de mensen met de lagere inkomens, de mogelijkheid kregen om een huis te kopen. Dit uitwerking was zeer positief, want tegenwoordig is het aantal huis eigenaren opgelopen tot 60 %.

Wanneer zijn er gevolgen

De huidige regering, is al langere tijd bezig over de hypotheekrente. Dit brengt erg veel onrust te weeg bij huiseigenaren maar ook bij banken, makelaars en alle andere personen en bedrijven die nauw verbonden zijn aan de huizen markt. De meeste onrust komt voort uit het feit dat niemand weet, waar hij aan toe is en de angst dus regeert. Hopelijk komt er meer duidelijkheid wanneer de nieuwe regering een feit is en de definitieve regels over hypotheekrente aftrek tot stand komen. Duidelijk is wel, dat de hypotheekrente aftrek zijn langste tijd gehad heeft en dat dit gevolgen ten opzichte van de huizenmarkt met zich mee zal brengen.

Welke gevolgen heeft het afschaffen

De gevolgen zijn afhankelijk van de nieuwe regels die gaan komen. In het geval van volledige afschaffing van de hypotheekrente aftrek, wat tevens de meest extreme verandering zal zijn, zullen de prijzen van koopwoningen enorm dalen. De geschatte berekening is, dat de huizen in het eerste jaar na de afschaffing 18% in prijs zullen dalen. Doordat de huizenmarkt onzekerder wordt, zullen er tevens minder mensen een huis aanschaffen. Hierdoor kan het gebeuren dat de prijzen van huizen, 5 jaar na afschaffing van de hypotheekrente aftrek, met 30% gedaald zijn. Tevens zal afschaffing van hypotheekrente aftrek, zorgen voor een aanzienlijke daling van het besteedbare inkomen.

Is volledige afschaffing reëel

Om dusdanig grote gevolgen te voorkomen, wordt volledige afschaffing van hypotheekrente aftrek niet reëel geacht. Sterker nog, dit kan eigenlijk helemaal geen optie zijn. Komt er namelijk wel een volledige afschaffing van hypotheekrente aftrek, dan zijn de economische gevolgen niet te overzien. De regering bespaart dan wel op belastinggeld, maar door de daling van de koopkracht en de terugnemende handel in onroerende goederen, kost het op den duur veel meer.

Welke mogelijkheden zijn er

Andere mogelijkheden van afschaffing van de hypotheekrente aftrek zijn:

  • De huiseigenaar mag hypotheekrente aftrekken over maximaal 50% van de hypotheek.
  • Over een looptijd van 30 jaar, de rente aftrek terugbrengen van 100% naar 0%.
  • Een maximum stellen aan het percentage van de belasting, dat mag worden afgetrokken.
  • De eigen woning van box 1 naar box 2 verplaatsen. Hierdoor wordt het maximale aftrekbare percentage 30%.