Rechtszaak door onbekende erfgenamen

Erfgenamen onvindbaar?

Bij de verkoop van een woning dient een notaris de (ver)koop van het huis te bezegelen. Deze notaris dient dan even goed na te gaan wie de eigenaren van het huis zijn, maar ook wie de eigenaren waren. Als dit onduidelijk is, zoals soms het geval is bij een vroegere scheiding, dient de notaris dit nader te onderzoeken. Bij een scheiding kan het zijn dat de ex-man of ex-vrouw recht heeft op een deel van het opgebrachte geld bij de verkoop van de oude (gezamenlijke) woning.

Voorbeeld rechtszaak door onbekende erfgenamen

Onlangs was er een rechtszaak aangespannen door een man die zijn huis wilde verkopen. De notaris ontdekte dat het mogelijk was dat de exvrouw van deze man wellicht nog aanspraak maakte op de woning.

De man en vrouw waren getrouwd zonder huwelijkse voorwaarden en zijn afwisselend gaan wonen in Nederland en in Australie. Na de scheiding had er nooit een officiele verdeling van de spullen plaatsgevonden. Hierdoor kon het zijn dat de vrouw toch nog recht had op de woning, echter bleek dat deze vrouw overleden was. Haar erfgenamen zouden dus recht kunnen hebben op de woning, maar onduidelijk was of het Australisch recht of het Nederlands recht zou gelden. Hierdoor wilde de notaris graag de handtekening van de erfgenamen bij de verkoop van de woning, waarbij zij aangaven geen recht te hebben op het eigendom van het huis.

De erfgenamen waren echter onvindbaar. De vrouw had waarschijnlijk één kind, maar mogelijk meer. Uitzoeken hiervan kostte teveel tijd en die tijd was er niet tot oplevering van het huis, en omdat er al gedreigd werd met contractbreuk bij de verkoop van het huis. Hierdoor werd er in een kort geding door de rechter bepaald dat de onbekende kinderen moesten meewerken aan de overdracht van de woning. Deze uitspraak kon vervolgens door de notaris worden gebruikt als alternatief voor een handtekening van de kinderen.

Overwaarde huis

Het verkochte huis had wel een bepaalde overwaarde. Deze overwaarde werd door de notaris in een depot gehouden, waarna de man een bodemprocedure diende op te starten om recht te hebben op dit geld, zodat zeker werd dat de onbekende erfgenamen van zijn ex-vrouw geen recht hadden op dat geld.

Conclusie: rechtszaak?

Bovenstaand voorbeeld van een rechtszaak met onbekende erfgenamen is een voorbeeld voor een gemakkelijke oplossing bij een onduidelijke situatie, maar die wel snel opgelost moet worden. Met zo'n uitspraak kan iedereen verder, en kan achteraf met iets meer tijd worden uitgezocht wie de erfgenamen zijn. Dit kan ook voorkomen als er ruzie in de familie heeft plaatsgevonden en iedereen het contact heeft verloren, maar er toch een huis van een overleden tante verkocht moet worden. Met zo'n uitspraak kan iedereen verder, het huis kan verkocht worden, en de erfenis kan vast verdeeld en afgewikkeld worden.