Snelheidsboete aanvechten

Voorbeeld van een snelheidsboete aanvechten

Als je als diplomaat een snelheidsboete ontvangt, dien je deze gewoon te betalen. Dat lijkt heel gewoon, maar een Nederlandse diplomaat dacht er onlangs anders over. Hij was van mening dat hij geen boete hoefde te betalen, omdat diplomaten een speciale status hebben.

Gelijkheidsbeginsel

De diplomaat vocht zijn boete aan tot aan het Gerechtshof. Hij deed in de rechtszaak beroep op het gelijkheidsbeginsel, waarin staat dat iedereen voor de wet gelijk is. Buitenlandse diplomaten komen immers, vanwege diplomatieke onschendbaarheid, onder snelheidsbekeuringen uit. Als hij dus gelijk behandeld wordt, hoeft hij zijn snelheidsboete ook niet te betalen. Althans, dat vond de diplomaat, maar de rechter ging hier niet in mee.

Net als iedere burger dienen ook diplomaten opgelegde boetes te betalen, ook zij dienen zich aan de wet te houden. De rechter vond dat het beroep van de diplomaat op het gelijkheidsbeginsel niet opging.

Machtsmisbruik

De diplomaat beriep zich daarna op het machtsmisbruik van de Nederlandse overheid. De diplomaat vond dat Nederland met deze snelheidsboetes de schatkist aan het vullen waren, en deze boetes niet ten goede kwamen van de verkeersveiligheid. Hij wees op de bekende bonnenquota van de Nederlandse politie. Als bewijs had hij een memo overlegd van een belangrijk overleg tussen de Minister van Binnenlandse Zaken en de Kamercommissie.

De rechter vond ook deze argumentering om de snelheidsboete niet te hoeven betalen niet gelden. De rechter vond dat de verkeersveiligheid wel degelijk de basis was van het opleggen van de boetes, ook al werd in de begroting van het Rijk de inkomsten uit boetes meegenomen. Deze opname in de begroting rechtvaardigt niet het feit dat Nederland de schatkist aan het vullen was en niet op de verkeersveiligheid lette.

Snelheidsboetes aanvechten

Snelheidsboetes aanvechten is wel degelijk mogelijk, alleen niet met deze bovenstaande argumenten. Deze diplomaat zocht zijn argumenten op een hoog juridisch niveau, terwijl snelheidsboetes vaker ongeldig worden verklaard met minder "hoogstaande" juridische termen. Zo heb je meer kans op succes als je het gooit op slecht geijkte apparatuur, of op onduidelijke aanduiding op verkeersborden.

Raadpleeg een jurist of advocaat als u uw bekeuring wilt gaan aanpakken. Teken bezwaar aan met een goed juridisch onderlegd verweer, en de kans is groter dat de verkeersboete ongeldig verklaard wordt.