Andere goede vormen van sparen met hoge spaarrente

Hoe kan ik sparen met hoge spaarrente?

Er zijn vele wijzen van sparen. Sommige spaarvormen leveren hoge spaarrentes op, andere wat mindere rente.

Hieronder worden een aantal apartere vormen van sparen met een hoge spaarrente uitgelegd.

Sparen en verzekeren: De spaarverzekering

Deze vorm is dus een combinatie van zowel sparen als verzekeren. Er wordt een premie vastgesteld en betaald en in ruil daarvoor wordt een overeengekomen bedrag op een overeengekomen tijdstip weer overgemaakt. Het is dus een goede vorm van sparen.

Sparen met een lijfrente polis

Lijfrente polis is fiscaal en vriendelijk sparen. Het gaat in vanaf een afgesproken datum en zal stop worden gezet bij overlijden. Het is een aanvulling op een (gat in een) pensioen of voor de VUT.

Deze lijfrentepolis wordt vaak per maand of kwartaal uitgekeerd.

Sparen via een beleggersrekening

Het spaargeld wordt bij een beleggersrekening in fondsen belegd.

Het nadeel is wel dat wanneer de resultaten negatief zijn het bedrag op de rekening ook zal afnemen, maar natuurlijk ook andersom.

Voordelen zijn het relatief makkelijk is en dat je met een ‘klein’ bedrag al kan beleggen. Bij de meeste banken kun je ook gewoon geld opnemen van de rekening.

Sparen met behulp van een levensloopregeling

Een levensloopregeling is bedoeld om te sparen voor een vervangend inkomen om eventueel onbetaald verlof financieel te doorstaan. Per jaar is het mogelijk om 12% van het brutoloon belastingvrij opzij te leggen. Deze regeling is vanaf 1 januari 2006 mogelijk gemaakt.

Variant op sparen: De koopsom polis

Met een koopsom polis wordt een bedrag op de rekening gestort en vastgezet waarnaar de belastingaftrek geïnvesteerd wordt in het pensioen. Het is net als bij de lijfrente polis een aanvulling op een (gat in een) pensioen.
Er zijn 3 varianten van een koopsompolis:

  • Koopsom voor de gemengde verzekering
    Wanneer u komt te overlijden wordt het gegarandeerde bedrag aan de begunstigde overgemaakt.
  • Koopsom bij leven
    Het bedrag wordt vrijgegeven aan de in leven zijnde verzekerde
  • Koopsom bij leven met restitutie bij overlijden
    Wanneer u komt te overlijden zal de ingelegde koopsom worden overgemaakt aan de familieleden.

Sparen met een klimrente rekening

De naam zegt het al, jaarlijks zal de rente stijgen en wel vanaf het 2e jaar. Na een aantal jaren gespaard te hebben wordt het rentepercentage pas echt interessant.

 

Meer informatie over standaard spaarvormen vindt u bij sparen.